Henriëtte van der Meijden

Een collega in de haptonomie van me, Henriëtte van der Meijden, gaat binnenkort samen met haar partner, met wie ze praktijk Belloods had, stoppen en met pensioen.

Ik kreeg ongeveer een half jaar geleden het volgende bericht van haar:

Bericht Henriëtte

“Vanwege het pensioen van mij (1-7-‘22) en Eric (1-1-‘22) stopt Praktijk Belloods https://www.belloods.nl/.

Als afscheid organiseren we een symposium met de titel STREEP op 21 mei 2022 van 12.30 uur tot 17.30 uur in Kultürhüs te Epe.

We behandelden in Praktijk Belloods vanuit verschillende therapeutisch kaders.
In ons afscheids-symposium willen we 4 van die kaders naar voren laten komen, maar dan door een volgende generatie.

Voor Haptonomie vragen we jou een bijdrage te geven.
Wij hebben voor je gekozen omdat je een generatie jonger bent, en dus in symbolische zin ‘het stokje overneemt’ en aansluit bij hoe wij met ons werk bezig geweest zijn. Het aanbod bij Praktijk Belloods was redelijk divers bestemd voor: kinderen, volwassenen en ouderen en betrof PMT, haptonomie, Pessotherapie, EMDR, EFT en Schematherapie.

De volgende vier vertegenwoordigen de meeste deze richtingen/ methoden:
– Marlijn van Dalen: Haptonomie
– Ewoud v.d. Veen: EMDR met kinderen en volwassenen.
– Marlies van Doorn: PMT met volwassenen
– Charlotte van der Kruijk: Pessotherapie (en EFT.)

Wij zouden je willen vragen het toe te spitsen op het thema (be)grenzen in brede zin.

Wij vragen je twee dingen: Een voordracht van ongeveer 15 minuten over jezelf en de haptonomie (pitch). En een workshop van een uur die voor een breed publiek toegankelijk is. Dat betekent dat het gaat om een ervaringsgerichte/ interactieve workshop, waarin jij jouw passie in jouw werk kan laten zien/ ervaren.

De mensen die we in eerste instantie uitnodigen zijn:
Verwijzers en collega’s waar we in ons beroepsleven mee samengewerkt hebben. Daarnaast zullen er enkele familie leden en vrienden bij aanwezig zijn.”

logo belloods
samen op de wiebelplank

Van waakzaam naar een doorleefd gevoel.

In de uitnodiging stond deze tekst over mijn workshop en haptonomie

Vanuit onze huidige maatschappelijke context wordt van mensen verwacht om tegenwoordig veel (bijna alles) met je hoofd te doen. Alles is gericht op snelheid en efficiëntie. Voor gevoel en emoties is te weinig ruimte en deze verdwijnen daardoor naar binnen. Dit maakt ons waakzaam. Onze gevoelsgrens ligt, gevoed door de waakzaamheid en schijnbevesting (likes op social media) steeds meer naar binnen.
In de haptonomie leren we (opnieuw) het vermogen om te verbinden. Daardoor ontstaat een keus om anders om te gaan met de wereld waarin je leeft. Je gaat hierbij vanuit jezelf als het ware je eigen grens voorbij en treedt naar buiten, de ander, het voorwerp of de situatie tegemoet.
Hierdoor kunnen binnen- en buitenkant weer meer een eenheid, een heelheid vormen. Heel de mens is zichzelf met zijn rede en zijn gemoed. In de workshop worden een aantal oefenvormen aangeboden, gericht op het ervaren van je grens over te gaan naar buiten om meer een eenheid te ervaren.

Uitnodiging

Zie hier de gehele uitnodiging in PDF

Zo geschiedde.

Uiteraard voelde ik me zeer vereerd en wilde ik graag op deze uitnodiging ingaan. Zo geschiedde.

Zie in dit deze blog wat foto’s van deze prachtige middag. Natuurlijk was het ook spannend, maar vooral heb ik veel energie gekregen van de oefeningen die veel opleverden en een duidelijk beeld gaven van de haptonomie.

Een van de vragen was uiteraard: “maar haptonomie is toch ook contact maken middels aanraken van de ander?”
Klopt, maar dat is meer voor de individuele sessies. Een cliënt heeft de vertrouwdheid nodig om zich te kunnen openen in zijn gevoel en dat gaat niet in een groep.

Heeft u behoefte aan individuele begeleiding? Zie dan de pagina hierover op mijn website: https://www.haptonomiemarlijn.nl/individuele-begeleiding/

op het podium

Quotes:

Hierbij ook nog wat quotes van deelnemers en aanwezigen.