Weer open!

Per 18 mei is de praktijk weer ópen.
De maatregelen die het RIVM stelt houd ik in acht. Uiteraard blijft het noodzakelijk dat we zorgvuldig zijn en onze verantwoordelijkheid nemen om de kans op besmetting tot een minimum te beperken.

Maatregelen

Maatregelen in het kort:
De regering versoepelt de coronamaatregelen voor o.a. de contactenberoepen per 11 mei 2020. Haptotherapeuten vallen onder de contactberoepen.
Expliciet werden deze volgende voorwaarden genoemd;
• Werk op afspraak (wacht altijd op de bevestiging die ik je stuur via de mail).
• Bel vooraf met de cliënt of een bezoek een risico oplevert; door de klachten/risico’s uit te vragen (ik bel of mail je hierover).
• Onderwerpen om te bespreken om tot een wederzijdse afstemming over het risico te komen zijn de algemene coronabasisregels en de maatregelen die genomen worden in de praktijk om besmetting tegen te gaan.
• Er word zoveel mogelijk op een anderhalve meter afstand gewerkt.
• Persoonlijke bescherming materialen (PBM) zijn niet nodig, het is dus niet noodzakelijk om met een mondkapje of handschoenen te werken, maar je bent vrij dit wel te doen.

Naleven van de gedragsregels:
· Naleving van algemene hygiënemaatregelen (RIVM)
· Geen handen geven
· Regelmatig handen wassen (tenminste 20 seconden)
· Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
· Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg
· Bij binnenkomst wassen van de handen met zeep minimaal 20 seconden
· Hanteren van 1.5 meter t.o.v. alle aanwezige personen op de praktijk.
· Alleen indien noodzakelijk komt de cliënt met een ander persoon erbij (bij de zwangerschapsbegeleiding komt de partner in principe gewoon mee)
· Kom maximaal 5 minuten van te voren binnen
· Ga na de behandeling direct naar huis

Begeleiding hervatten of beginnen

Op deze manier kunnen we elkaar weer ontmoeten en de begeleiding hervatten.
Ook nieuwe cliënten verwelkom ik graag!

Weer open!