Haptotherapie Breda

“In de haptonomie is aandacht voor het eigene en bijzondere van ieder mens leidend”

De vader is belangrijk!

Omgaan met pijn en weëen.

Voor de moeder is er tijdens de begeleiding aandacht voor de ongemakken van de zwangerschap en hoe hiermee om te gaan. Ook leer je op een prettige, respectvolle manier als voorbereiding op de geboorte om te gaan met de ongemakken van pijn en weeën.

Contact met je ongeboren kind

Je kunt je kind uitnodigen tot interactie door met aandacht en een zachte hand aanwezig te zijn. Dan is het mogelijk dat het kind zich niet beperkt tot schopjes geven, maar zich ook nestelt in je hand. Je kunt je kind laten weten dat het om van te houden is.

De vader is belangrijk!

Voor de vader is er aandacht voor zijn rol. Ik leer jou hoe je je vrouw daadwerkelijk kunt helpen. Tijdens de zwangerschap, om haar vermoeidheid te verlichten. Tijdens de geboorte, om haar pijn te verzachten. Omdat zwanger zijn en de geboorte iets van jullie samen is.

Zwangerschapsbegeleiding start meestal vanaf zwangerschapsweek 18 – 20

Lees meer
Individuele begeleiding

Bij jezelf stilstaan

We zijn maar mensen. We hoeven niet alles goed te doen en we mogen best onze emoties tonen, maar hoe doe je dat? Hoe kom je bij je gevoel? Hoe voel je eigenlijk en wat voel je? Hoe ga je met die gevoelens om?

Daarover gaat de Haptonomie. Denken, voelen en handelen in balans brengen. Dus minder hoofd, meer hart. In contact met jezelf en met de ander en leren luisteren naar wat bij jou past.

Affectiviteit

Mensen hebben genegenheid en warmte nodig van anderen. Via de ander ontdekken wij onszelf. Als wij zelf nooit ervaren hebben goed te zijn, kunnen wij dat ook niet aan onszelf en anderen tonen. De ervaring ‘een goed mens te zijn’ noemen we in de haptonomie bevestigd worden. Dit is geen materiële bevestiging, of een compliment, maar een bevestiging vanuit het hart van de ander. Dit is een affectieve bevestiging.

Lees meer

Wat is haptonomie?

Wat is haptonomie?

Onze cultuur is een hoofdcultuur

In onze cultuur is het erg belangrijk om ons hoofd veel te gebruiken. Wat je doet, moet efficiënt en nuttig zijn. Het moet als het kan ook nog snel. Hoe we ons ergens bij voelen en of we keuzes maken op basis van wat bij jou past is echter ook heel belangrijk! Als we ons hart/gevoelsleven eenzelfde plaats geven als ons hoofd draagt dat bij aan een betere gezondheid. Dat is waar de haptonomie om draait. Centraal staat ‘geraakt’ worden.

De sessies

De sessies haptonomie in Breda volg je individueel of bij een zwangerschapsbegeleiding samen met je partner. Onderdeel van een sessie is altijd het gesprek, maar je gaat ook dingen ervaren op de behandelbank.

Lees meer

Vergoedingen zorgverzekeraar

LOGO NFG

Haptonomie Breda: ik ben lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).
Een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden* vindt u hier:

Haptonomie of haptotherapie valt bij de zorgverzekeraars onder de alternatieve geneeswijzen. Het is daarom belangrijk, als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen, dat u aanvullend verzekerd bent.

*Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.

Lees meer

De praktijk in Breda

De praktijk in Breda

Behandelkamer2Ontvangstruimte Haptonotherapie Breda